جمعه 15 آذر 1398
پایگاه اطلاع رسانی
ستاد اکرام استان سمنان

محصولات خودكفايي

محصولات و خدمات معرفی شده در این بخش مربوط به خانوارهای تحت پوشش اكرام می باشد كه با حمایتهای كمیته امداد امام خمینی استان سمنان و حامیان محترم خودكفا شده اند و یا بخشهایی از هزینه های معیشتی را خود تامین می كنند
روغن كشي كنجد در اميرآباد
جوجه كشي در امير آباد
تشك دوزي و پنبه شادكني
معرفی حامیان نمونه دفترچه مهمان دل نوشته ها پرداخت آنلاین