يك شنبه 27 بهمن 1398
پایگاه اطلاع رسانی
ستاد اکرام استان سمنان

طرح طبقه بندی حامیان

به منظور شناسایی ظرفیت ها و تمایلات حامیان محترم در خصوص ارائه مساعدت های بیشتر به ایتام تحت تکفل خویش، طرح طبقه بندی حامیان محترم در سطح استان به مورد اجرا گذاشته شد که در این طرح ضمن تماس با حامیان گرامی، میزان و نحوه مساعدهای این عزیزان به ایتام، از آنان پرسیده میشود و در بانک اطلاعاتی ثبت می گردد.

این عده از حامیان محترم می توانند چنانچه دارای مشاغل و تخصص های خاصی(نظیر پزشکان، استادان دانشگاه، آموزگاران، مهندسین عمران و ...) بوده و تمایل دارند تا ایتام تحت حمایت خویش و یا سایر ایتام گرامی را در راستای تخصص و حرفه خویش مدد و کمک رسانند، می توانند اظهار تمایل خویش را به صورت تلفنی به همکاران سطح استان اطلاع دهند و یا در بخش سامانه گزارش حامیان درج نمایند

معرفی حامیان نمونه دفترچه مهمان دل نوشته ها پرداخت آنلاین