دوشنبه 26 مهر 1400
پایگاه اطلاع رسانی
ستاد اکرام استان سمنان

فاطمه كودك 10 ساله بيمار پوستی

فاطمه كودك 10 ساله ساكن سمنان كه به علت مشكلات پوستي دچار بيماري هاي ريوي –قلبي و تنفسي شده و در اثر اين بيماري به مرور زمان انگشتان دست و پاي خود را از دست ميدهد.سرپرست كارگر شركت،مستاجر و فضاي خانه نامناسب براي زندگي است.داروهاي مصرفي به علت تحريم دارويي قابل دريافت نيست و فقط بايد از سوئد تهيه شود

 

نكته: جهت كمك به اين مورد از شناسه 2170000241 استفاده نماييد

 

جهت پرداخت اينترنتي وبدون شناسه كليك نماييد

معرفی حامیان نمونه دفترچه مهمان پرداخت آنلاین