جمعه 15 آذر 1398
پایگاه اطلاع رسانی
ستاد اکرام استان سمنان

طرح شفا

طرح شفا

يامن اسمه دواء و ذكره شفاء

رسول خدا «ص» فرمود :

کسی که بیمار و ناتوانی را در کارهایش یاری دهد خداوند نیز او را در کارهایش یاری می کند .

باتوجه به اهمیت بخش درمان و سلامت در جامعه،کشورهای مختلف جهان با استفاده ازسیستمها و روشهایی که براساس ویژگی های فرهنگی، اجتماعی وتوانائیهای اقتصادی وفنی آن کشورها استواراست سعی دررفع مشکلات بهداشتی و درمانی افراد جامعه خود دارند، به همین منظور کمیته امداد امام خمینی(ره) از بدو تشکیل ومطابق اساسنامه مصوب، ارائه خدمات درمانی به نیازمندان را درزمره مأموریتهای محوله خود قرار داده است و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق محرومین و حفظ شأن و منزلت آنها، صرفه و صلاح دولت و امداد امام ، نهایتاً «طرح بیمه درمان مبتنی برپزشک خانواده»را به عنوان طرح برتر انتخاب و برای مددجویان تحت پوشش خود به مرحله اجرا درآورده است، منتها محدودیت حدود و شمول خدمات درمانی مشمول بیمه های پایه خصوصاً در بحث داروهای گران قیمت وگاهاً هزینه های درمانی مربوط به خدمات تشخيصي و درماني كه ناشي از  رشد تكنولوژي و ورود فن آوري هاي نوين در بخش سلامت مي باشد،  باعث شده تا  اثرات مخربي بر اقتصاد خانواده هاي نيازمند وارد شده و آنان را به ورطۀ فقر و ناتواني اجتماعي و اقتصادي بكشاند و پر واضح است كه جبران هزينه هاي درماني كه بذاته غيرقابل پيش بيني هم هستند اگر نگوييم غير ممكن، بسيار مشكل خواهد بود.

بنابراين لازم است تمهيدات لازم در جهت كمك به رفع مشكلات ناشي از هزينه هاي ضروري درمان مراجعين به امداد كه روند رو به رشدي را نيز طي مي كند انديشيده شود.

لذا امداد امام بادست آویز به آیات الهی وسلوک اهل بیت«ع» و همچنین توجه به رهنمود مقام معظم رهبری مبنی براینکه « مامی خواهیم اگرچنانچه کسی دریک خانواده ای مریض شد بیش ازرنج مریض داری، رنج دیگری نداشته باشد»، سعی نموده تا با اجرای طرح شفاء نسبت به حامی یابی و تأمین حداقل نیازهای بیماران تحت حمایت و درصورت امکان مساعدت به مراجعین موردی دربخشهای غیربیمه ای وخدمات جانبی درمان،اقدام نماید.

 تعریف طرح شفا :

جذب حامي جهت تامین مالي بخشی از هزینه های معالجه و درمان بیماران  خاص، صعب العلاج وپر هزينه كه نيازمندي آنها به تاييد اداره پذيرش و مددكاري امداد رسيده باشد، بدين حالت كه  حامي محترم  متعهد می شود بصورت دائم و يا براي مدت مشخص ، ماهانه مبلغ پیشنهادی  خود (حداقل 20 هزار تومان) را به بیمار تحت حمایت خود و يا بيماراني كه بنا به تشخيص مسئولين درمان امداد امام(ره) در اولويت دريافت خدمات مي باشند  پرداخت نمایند.

 

 

اهداف طرح:

 1. تامین موجبات و امکانات درمانی و هزینه های ناشی از درمان اقشار نیازمند و محرومین تحت حمایت امداد امام «ره» که دچار بیماریهای خاص، صعب العلاج و پرهزینه می باشند.
 2. صیانت ازسلامت وحقوق بیماران خاص وصعب العلاج توسط امدادامام«ره»بعنوان رابط وهمراه جهت پشتیبانی مسیر درمان.
 3. اعمال نظارت مستمر بر روند بهداشت و درمان خانواده از طریق برقراری رابطة مداوم بیمار با امداد و حامی
 4. پالایش آماری و شناسایی مداوم بیماران خاص و صعب العلاج و بر آورد نیازهای آنان
 5. ایجاد بستری مناسب برای ترویج فرهنگ حسنة انفاق و نوع دوستی در جامعه
 6. افزایش و توسعة مشارکتهای مردمی در امداد
 7. راهنمایی و هدایت حامیان برای پیگیری و حل سایر مشکلات موجود در خانواده بیمار
 8. جلب حمایت مراکز درمانی و ارکان بهداشتی جامعه در جهت ارتقاء سطح سلامت بیماران نیازمند
 9. افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتهای امداد و بهره گیری از خلاقیتها و امکانات بالقوه
 10. کاهش ورود مراجعین موردی درمان به چرخة حمایتی امداد از طریق معرفی به حامی

 

انتظارات ناشی از اجرای طرح:

 1. تشکیل پروندة پزشکی بیمار از طریق ثبت انعکاس خدمات در شناسنامه طرح
 2. ایجاد تناسب بین اعتبارات و هزینه ها از طریق افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتها
 3. توجه به شان ومنزلت خانواده با تعیین حامی برای خانواده ها و ایجاد ارتباط مستمر بیماربا امداد و حامی
 4. افزایش رضایتمندی و ارتقاء شاخص های مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع
 5. جلوگیری از مراجعات مکرر و غیر ضرور بیماران پرهزینه جهت تأمین هزینه های درمان
 6. افزایش مشارکت مردم و مراکز درمانی در بحث تأمین هزینه های درمانی

راهبردهای اساسی طرح:

 1. استفاده از خدمات ماشینی جهت ثبت پرداختها
 2. شناسایی بیماران و تشکیل پرونده
 3. شناسایی و جذب حامی
 4. ارتقاء شاخص های مربوط به اولویت بندی در ارائه خدمات و توزیع امکانات و اعتبارات
 5. شناسایی و انتخاب مراکز درمانی داوطلب جهت عقد قرارداد و اخذ تخفیف خدمات در بخش تفاوت تعرفه و فرانشیز

دلایل انتخاب طرح:

 1. محدود بودن سرانه
 2. ایجاد ارتباط عاطفی بین بیمار و حامی
 3. تشکیل پرونده و ایجاد شناسنامه خانوار برای بیماران خاص و صعب العلاج
 4. هدایت بیمار جهت دسترسی به تشخیص صحیح و سریع از طریق راهنمایی امداد
 5. جلوگیری از مراجعات مکرر و غیر ضرور بیماران جهت تأمین هزینه های درمان
 6. استفاده بهینه از امکانات، منابع و نیروی انسانی
 7. تعیین اولیتهای درمان و برنامه ریزی، متناسب با اعتبارات سرانه درمانی
 8. نیاز امداد امام «ره» به افزایش و توسعه مشارکتهای مردمی

حرف آخر:

بدون شک تأمین سلامتی و رفاه اجتماعی بدون مشارکت همگانی میسرنخواهد شد، بنابراین مشارکت مردمی ازیک طرف و برنامه ریزی سازمانهای مرتبط بارفاه وهماهنگی آن باجوامع پزشکی ومراکز درمانی می تواند درامر حفظ و ارتقای سلامتی ، تأثیر مستقیم داشته و باعث رفع نگرانی بیماران نیازمندی که از نظر اقتصادی در سطح پائینی از رفاه اجتماعی قراردارند ، شود و در این راستا، هم به مشارکت مالی خیرین و نیکوکاران نیاز است و هم به همکاری و اندیشه و کار جمعی متخصصین و کارشناسان جامعه بهداشتی و درمانی، امید آنکه هر یک از عزیزان به اندازه وسع خود در این مهم گام برداشته و این طرح بستر مناسبی باشد برای ترویج فرهنگ حسنه انفاق و نوع دوستی در جامعه .

 

عمر به خشنودی دلها گذار                       تا زتو خشنود شود کردگار

درد ستانی کن و درمان دهی                     تا که رسانند به فرماندهی

معرفی حامیان نمونه دفترچه مهمان دل نوشته ها پرداخت آنلاین