دوشنبه 26 مهر 1400
پایگاه اطلاع رسانی
ستاد اکرام استان سمنان

معرفی یک حامی نمونه کشوری

در روزگاری که هر که به فکر خویش است ؛ حکایت برخی آدمها حکایت عجیبیست !!!

اتاق کارش پر از پرونده های ایتام است تا به رسم پدری هم حامی باشد و هم جویای حامیانی که زندگی شان را با این کار خیر بیمه می کنند.

بزرگوار ارجمند جناب آقای ابراهیمی حدود 9 سال است که در قالب طرح ایتام کمیته امداد حامی فرزندان این مرز و بوم از استان های تهران ، یزد ، فارس ، سیستان و بلوچستان و بوشهر می باشند ایشان علاوه بر اینکه خود حامی هستند بسیاری از دوستان ، اقوام و آشنایان خود را نیز با این طرح آشنا کرده ، هم چنین پدر ایشان در زمان حیات 150 یتیم را حمایت می کردند که بعد از فوت ایشان این فرزندان را آقای ابراهیمی حمایت می کنند و در حال حاضر 400 یتیم را تحت حمایت خود دارند ایشان با تلاش و همت خود باعث شدند تا 5600 حامی از استان های مختلف کشور فرزندان معنوی از کمیته امداد حمایت نمایند.

ایشان می فرمایند : با توجه به اینکه ایتام آسیب پذیر هستند ترجیح می دهم که در این زمینه همکاری داشته باشم ضمن اینکه این طرح از طرح های موفق آمیز کمیته امداد است ، در کنار اینها فعالیت هایی هم در ارتباط با تامین جهیزیه ایتام با کمک دوستان و همکاران و کارخانجات فرش ماشینی انجام داده ایم به عنوان مثال در سال 91 حدود 700 تخته فرش برای تامین جهیزیه نو عروسان ارسال شده است.

معرفی حامیان نمونه دفترچه مهمان پرداخت آنلاین