جمعه 15 آذر 1398
پایگاه اطلاع رسانی
ستاد اکرام استان سمنان

رسول خدا(ص) و يتيم

رسول خدا(ص) و يتيمکودک یتیمی به حضور رسول خدا (ص) آمد و چنین عرض کرد : پدرم از دنیا رفته ، مادرم ، بینوا و بی بضاعت است ، خواهرم ، شوهر و سرپرست ندارد، از چیزهائی که خدا به تو عنایت فرموده به من اطعام کن تا خداوند خشنود گردد. پیامبر خدا (ص) تحت تأثیر قرار گرفت و به او فرمود : چقدر نیکو سخن می گوئی...! سپس به بلال حبشی فرمود: با شتاب به حجره های همسران من برو و اگر چیزی از طعام يافتي بیاور. بلال رفت و به جستجو پرداخت و مشتی خرما که ۲۱ عدد بود، یافت و به حضور پیامبر (ص) آورد. پیامبر مهربان اسلام (ص) خرماها را سه قسمت کرد، هفت عدد آن را به آن کودک یتیم داد و فرمود: بقیه را بگیر، هفت عدد آن را به مادرت بده و هفت عدد دیگر را به خواهرت بده . کودک یتیم در حالی که خوشحال بود از نزد رسول خدا (ص) رفت . در این هنگام ، معاذ (یکی از اصحاب رسول خدا (ص)) برخاست و دست نوازش بر سر آن کودک یتیم کشید و با گفتاری مهرانگیز ، کودک را تسلی خاطر داد . پیامبر (ص) به معاذ فرمود: ای معاذ ! تو و این کار تو را دیدم ، همینقدر بدان ، هر کس سرپرستی یتیمی کند و دست نوازش بر سر او بکشد ، خداوند به عدد هر موئی که از زیر دستش ‍ می گذرد ، حسنه و پاداش به او می دهد و گناهی از گناهان او را محو می کند و بر درجه و مقام معنوی او می افزاید.
معرفی حامیان نمونه دفترچه مهمان دل نوشته ها پرداخت آنلاین